Loose Master - Wayward Wind

Den ständiga kampen

Jag har under hela mitt liv fört en kamp. En kamp som jag nästan varje vecka kan känna att jag har vunnit, men nästföljande vecka känner att jag har förlorat. Varje gång jag har plockat fram min dammsugare, låtit den fylla sitt syfte och gjort mitt rum till en hygienisk plats känns det bra. Men plötsligt så är den inte det längre. Vilket tvingar mig att upprepa proceduren. Jag har under några tillfällen prövat på att försöka ignorera resultatet som kommer av bristfällig städning, men resultatet blir sådär.